Realizacje

Oprogramowanie i uruchomienie maszyny frezującej SBM

Zastosowanie: automatyczna obróbka włazów i rur z tworzyw sztucznych używanych w infrastrukturze wodociągowo – ściekowej.

Oprogramowanie i uruchomienie maszyny piły taśmowej GR-BSM

Zastosowanie: automatyczne i uniwersalne cięcie wysokogabarytowych rur z tworzyw sztucznych używanych w infrastrukturze wodociągowo – ściekowej.

Oprogramowanie i uruchomienie procesu do zgrzewania kontaktowego

Zastosowanie: zgrzewanie kontaktowe elementów z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle samochodowym.

Kompleksowa automatyzacja procesu etykietowania metalowych form wraz paletowaniem

Zastosowanie: etykietowanie metalowych form wykorzystywany w gospodarstwach domowych.

Kompleksowa automatyzacja procesu ekstrudowania

Zastosowanie: wyciskanie, wytłaczanie, tłoczenie wyrobów.

Kompleksowa automatyzacja procesu ekstrudowania w produkcji wytwarzania membran filtrujących

Zastosowanie: produkcja membran filtrujących z tworzywa sztucznego używanych w infrastrukturze wodociągowo – ściekowej.

Oprogramowanie i uruchomienie maszyny WNM do bezkontaktowego nitowania

Zastosowanie: bezkontaktowe nitowanie na gorąco wykorzystując światło podczerwieni.

Oprogramowanie i uruchomienie maszyny BSM do automatycznego cięcia segmentów rur

Zastosowanie: automatyczne cięcie segmentów rur PE wykorzystywanych w przemyśle ciepłownictwa.

Oprogramowanie i uruchomienie maszyny RBSM do zgrzewania kontaktowego segmentów rur

Zastosowanie: zgrzewanie kontaktowe segmentów rur PE wykorzystywanych w przemyśle ciepłownictwa.

Oprogramowanie i uruchomienie maszyny do zgrzewania kontaktowego elementów z tworzyw sztucznych

Zastosowanie: zgrzewanie kontaktowe elementów z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle samochodowym.

Oprogramowanie, uruchomienie i integracja z systemem do zgrzewania elementów zbiorników gazowych

Zastosowanie: zgrzewanie kontaktowe elementów zbiorników gazowych z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.

Instalacja zrobotyzowanego centrum obróbczego RFA wysokogabarytowych rur z tworzyw sztucznych

Zastosowanie: obróbka rur z tworzyw sztucznych używanych w infrastrukturze wodociągowo – ściekowej.

Oprogramowanie i uruchomienie zrobotyzowanego centrum obróbczego RFA rur z tworzyw sztucznych

Zastosowanie: obróbka rur z tworzyw sztucznych używanych w infrastrukturze wodociągowo – ściekowej.